top of page
About Us

About Dentaholic

เด๊นท์-อะ-ฮอลิค"

เป็นคลินิกทันตกรรมครบวงจร

ให้การรักษาทันตกรรมทั่วไป

และทันตกรรมเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน

เพื่อเน้นให้การรักษาที่ดีที่สุดกับคนไข้

"STRESS FREE"

คือ หัวใจในการบริการของเรา

เพราะเราเชื่อว่าคนไข้ทุกคน

ปรารถนาที่จะให้ฟันและช่องปากแข็งแรง

สวย สะอาด และมีสุขอนามัยที่ดี

แต่อาจจะมีความกังวลในการมาปรึกษาคลินิกทันตกรรม

 

เราจึงเน้นการรักษาและการบริการที่ "ใส่ใจในทุก Touch-point" เพื่อให้คนไข้ "STRESS FREE" ในทุกจุด

"Dent-a-holic"

is a comprehensive dental clinic.

General and Specialty dentistry

should focus on providing

the best treatment to patients.

"STRESS-FREE"

is the heart of our service.

We do so because we believe that

every patient desires to make their teeth and oral cavity healthy, beautiful, clean, and have good hygiene.

But there may be concerns about coming to consult

a dental clinic.

We therefore focus on services and treatments that

"pay attention to every touch-point" for patients

to "STRESS-FREE" at every point of service.

>2

ทศวรรษ

สั่งสมประสบการณ์

500+

รอยยิ้ม

ที่ให้เราดูแล

15

ปี กับหลักสูตร

เพิ่มความเชี่ยวชาญ

8

ทีมงาน

รอบริการด้วยใจ

Dah Team

DrPatcharin.jpg
ทพญ.​พัชรินทร์  เลิศจิรฐานนท์

การศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เอกปริทันตวิทยา ม.มหิดล

 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียมเพื่อความสวยงาม University of Bern, Switzerland

 • Certificate of Training Orthodontic - Basic Orthodontic Center

 • Certificate of Training Orthodontic - Advance Orthodontic Society

การทำงาน

 • อาจารย์พิเศษ​ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต

 • โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล สมุทรปราการ

 • คลินิกเอกชน

1705053391590.jpg
ทพญ.​ณัฎฐา  ศิริทรัพย์

การศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมประดิษฐ์ 

New York University, USA

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม Frankfurt University, Germany

1705052991137.jpg
ทพ.ปวีพงศ์ ถนอมเพ็ชรสง่า

การศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

 • ว.ท. วิทยาเอ็นโดดอนต์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

LINE_ALBUM_Dentaholic_230210_1.jpg
ทพ.ศรัณย์  โกศลจิตต์บุญ

การศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ ม.มหิดล

 • ICOI Implant Fellowship

 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ม.มหิดล

LINE_ALBUM_Dentaholic_230210_2.jpg
ทพญ.กชพร  พ่วงพันธุ์งาม

การศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ม.มหิดล

 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ม.มหิดล

 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา

1707806528760.jpg
ทพญ.ภรรณพัตธ์ เงาศรี

การศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มธ.

 • Doctor of Dental Surgery (D.D.S.)

 • หลักสูตรอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน 
  สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 • Certificate of Training Advanced Dentistry Program

Our Dentists

ขอบพระคุณทุกท่าน
ที่วางใจให้เราดูแล
สุขภาพฟันและช่องปาก

(ได้รับการยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

บนสื่อช่องทางต่าง ๆ ของคลินิก)

K.กิตติศักดิ์.jpg
K.ภัทราพร & อชิรญาณ์.jpg
K.วสันต์.jpg
K.ปิยนุช.jpg
K.พิชัยยุทธ.jpg
K.นฤมล.jpg

คุณกิตติศักดิ์

"คุณหมออิง ดูแลฟันและช่องปากของผมอย่างละเอียด แจ้งรายละเอียดอาการที่เกิดขึ้น และเอาใจใส่เป็นอย่างดี ผมทำฟันและดูแลช่องปากกับคุณหมอมาหลายปีครับ"

คุณภัทราพร

"ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาปรึกษา คุณหมออิงให้คำแนะนำทุกขั้นตอน ใส่ใจทุกรายละเอียดว่าการจัดฟันจะต้องดูแลอย่างไร คุณหมอใจดีมาก ทีมงานก็บริการดีมากค่ะ"

คุณวสันต์

"ผมมาทำฟันกับคุณหมออิงหลายปีแล้ว คุณหมอใจดี ดูแลฟันของผมให้ดูดีแข็งแรง ยืนยันด้วยตัวผมที่มาทำฟันกับคุณหมอเป็นประจำครับ"

Contact Dah

ที่ตั้งคลินิก

สถานีบริการน้ำมัน ปตท. กล้วยน้ำไท (ขาออก)

3767/3 ถนนพระรามที่ 4

พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 083 836 4655

เวลาทำการ

ทุกวัน (จ.-อา.)   10.00 – 20.00 น.

PTT Life Station-Kluay Nam Tai (Outbound)

3767/3 Rama IV Rd,

Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110

Tel. +66 (0) 83 836 4655

Opening Hours

Every day (Mon-Sun)  10.00 – 20.00

Contact Us
bottom of page